Praca

Tarcza 6.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS

Chcący z niego skorzystać muszą spełniać określone warunki i złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31

Żródło

Skomentuj