Praca

Sposób ustalania wartości zamówienia na zarządzanie PPK

Jednostka sektora finansów publicznych chce zawrzeć na rok umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi w styczniu 2021 r. Czy wartość tego zamówienia, od której będzie zależeć obowiązek stosowania nowego prawa zamówień publicznych, powinny stanowić prognozowane wpłaty do programu?

Żródło

Skomentuj