Praca

Program na rzecz równego traktowania. Najważniejsze, żeby był

Niwelowanie luk płacowych i emerytalnych to jeden z priorytetów zawartych w dokumencie, który ma walczyć z dyskryminacją

Żródło

Skomentuj