Świat

Prawo klimatyczne

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała dokument, regulujący kwestie klimatu.

Prawo klimatyczne zakłada m.in emisję gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Całość projektu miałaby zapewnić światu neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Skupienie się na zmianach klimatu oraz rozwiązaniu problemów z tym związanych, może pomóc światu w przywróceniu równowagi.

Dbanie o świat i środowisko jest bardzo ważne.

Comment here