Praca

Jak rozliczyć składki po przekwalifikowaniu przez ZUS umowy o dzieło na zlecenie

Jeśli płatnik się nie odwoła od decyzji zakładu albo przegra w sądzie, to będzie musiał uiścić zaległości z odsetkami i złożyć odpowiednie

Żródło

Skomentuj