Firmy

Groźny przepis dla przedsiębiorców

Państwo może z błahego powodu odebrać firmom pomoc – biznes.interia.pl – Za naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczenia czy zakazu wprowadzonego w związku z pandemią grozi odmowa udzielenia lub obowiązek zwrotu udzielonej już pomocy od państwa. Taki

Żródło

Skomentuj